آموزش

Skip Navigation Linksصفحه اصلی | آموزش

 شرکت نرم افزاری تندر نور در مقوله آموزش نیز تجارب مفصلی دارد. در واقع بعد از فروش محصولات، کلیه مطالب لازم که می بایست مشتریان بیاموزند، به طور کامل به آنها آموزش داده خواهد شد.